Sıfır Atık Danışmanlığı

Sıfır Atık Danışmanlığı

 

İstanbul Arıtım Mühendislik olarak Sıfır Atık Danışmanlığı konusunda sizlere 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında hizmet sunmaktayız.

Sıfır Atık Nedir?

İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.

Sıfır Atık Hakkında

Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem kurumsal hem de belediye genelinde yaygınlaşmaktadır.

Sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile sağlanacak avantajlar;

❖ Verimliliğin artması,

❖ Temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması,

❖ İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması,

❖ Çevresel risklerin azalmasının sağlanması,

❖ Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların “duyarlı tüketici” duygusuna sahip olmasının sağlanması,

❖ Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “Çevreci” sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu sayede saygınlığının arttırılmasıdır.

 

Sıfır Atık Uygulaması

1. Çalışma Ekibini Oluştur

Sıfır Atık yönetim sisteminin kurulumundan uygulanmasına ve izlenmesine kadar olan süreci takip edecek çalışma ekipleri oluşturulur.

2. Planlama Yap

Sıfır Atık yönetim sisteminin en etkin şekilde yapılandırılması için uygulamaya geçmeden önce yapılacaklara ilişkin planlama yapılır.

3. Eğitim Düzenle ve Uygulamaya Geç

İhtiyaç duyulan ekipmanlar temin edilerek uygun yerlere yerleştirilir. Çalışanlara ve uygulayıcılara yönelik eğitim düzenlenerek uygulamaya ilişkin bilinçlendirme yapılır. Oluşan atıklar yerleştirilen atık kumbaralarında biriktirilmeye başlanır. Türlerine göre biriktirilen atıklar geçici depolama alanında toplanır. Toplanan atıklar geri kazanılmak üzere çevre lisanslı tesislere ulaştırılır.

4. İzle, Kayıt Tut, Revize Et

Düzenli aralıklarla uygulamanın gerçekleşmesine ilişkin izleme çalışmaları yürütülür. Aksayan hususlar için önlemler alınır ve gerekirse güncelleme yapılır. Toplanarak tesislere gönderilen atık miktarları ve elde edilen kazanımlar gibi uygulamaya ilişkin çıktılar kayıt altına alınır.

 

SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK UYGULAMA TAKVİMİ

 

A) Mahalli İdareler İçin Uygulama Takvimi

 

Sıfır Atık Yönetim Sistemine Geçmesi Gerekenler

Sisteme Geçişlerin Tamamlanması için Son Tarih

1.GRUP

 • Büyükşehir İlçe Belediyeleri 

250.000 Nüfus ve üzeri

31Aralık 2020

2.GRUP

 • Büyükşehir İlçe Belediyeleri 

250.000 Nüfus altı

 • Büyükşehir Dışındaki İl, İlçe, Belde Belediyeleri

İl Merkez İlçe Belediyeleri

 • Belediye Birlikleri

31 Aralık 2021

3.GRUP

 • Büyükşehir Dışındaki İl, İlçe, Belde Belediyeleri

İl Merkez İlçe Belediyeleri Dışındaki Diğer Belediyeler

 • İl Özel İdareleri

Mücavir Alan Dışı

31 Aralık 2022

 

 

B) Bina ve Yerleşkeler İçin Uygulama Takvimi

 

Sıfır Atık Yönetim Sistemine Geçmesi Gerekenler

Sisteme Geçişlerin Tamamlanması için Son Tarih

1.GRUP

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları

1 Haziran 2020

2.GRUP

 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Havalimanları
 • Limanlar
 • İş merkezi ve Ticari Plazalar

100 ve üzeri ofis/büro kapasiteli

 • Alışveriş Merkezleri
  5000 metrekare ve üzeri
 • ÇED Yönetmeliği’nin Ek-1 Listesinde Yer AlanSanayi Tesisleri
 • Eğitim Kurumları ve Yurtlar

250 ve fazla öğrencisi bulunanlar

 • 100 Oda ve Üstü Konaklama Kapasiteliİşletmeler
 • Sağlık Kuruluşları

100 yatak ve üzeri kapasiteli

 • Akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesisleri
 • 300 ve üzeri konuta sahip siteler
 • Zincir marketler

31Aralık 2020

3.GRUP

 • Alışveriş Merkezleri

1000-4999 metrekare

 • İş Merkezi ve Ticari Plazalar

20-99arası ofis/büro kapasiteli

 • Tren ve Otobüs Terminalleri
 • ÇED Yönetmeliği Ek-2 Listesinde Yer AlanSanayi Tesisleri
 • Eğitim Kurumları ve Yurtlar

50-249 arası öğrencisi bulunanlar

 • 50-99 Arası Oda Konaklama Kapasiteliİşletmeler
 • Sağlık Kuruluşları

50-99 arası yatak kapasiteli

31 Aralık 2021

4.GRUP

 • Alışveriş Merkezleri

1000 m2’den az

 • Eğitim Kurumları ve Yurtlar
  50’den az öğrencisi bulunanlar
 • 50’den Az Oda Konaklama Kapasiteli İşletmeler
 • Sağlık Kuruluşları

50’den az yatak kapasiteli

31 Aralık 2022

*Uygulama takviminde birden fazla tarih alanına giren kurum, kuruluş, işletme ve diğer noktalar, en erken takvime uygun olarak sıfır atık yönetim sistemine geçmek zorundadır.

 

Sıfır Atık Yönetmelik Linki için Tıklayınız