Çevre Danışmanlık

Çevre Danışmanlık

Firmamız Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesine sahip bir firmadır.

ÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
(30.07.2019 tarih ve 30847 sayılı Resmi Gazete)

Çevre yönetimi hizmeti alma şartları 

MADDE 5 – (1) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-1 listesinde yer alan işletmeler; çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

(2) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-2 listesinde yer alan işletmeler; bir çevre görevlisini veya çevre mühendisini sürekli istihdam etmek veya çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

(3) Belediyeler, il özel idareleri, mahâllî idare birlikleri, organize sanayî bölgeleri, ihtisas organize sanayî bölgeleri, endüstri bölgeleri ve serbest bölgelerin yönetimleri veya bunların iştirakleri, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-1 listesinde yer alan işletmeler için birinci fıkrada, ek-2 listesinde yer alan işletmeler için ise ikinci fıkrada belirtilen şartları yerine getirmek zorundadır. 

(4) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-1 veya ek-2 listesinde yer alan mevsimlik çalışan işletmelerden, çalışma sürelerini İl Müdürlüğüne onaylatmaları durumunda, işletmenin sadece çalıştığı dönem içinde çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

(5) İşletme sahipleri veya sorumluları; bünyelerinde görev yapan personelin ayrılması, kurdukları çevre yönetim biriminin iptal edilmesi veya askıya alınması, çevre danışmanlık firmasıyla yapmış oldukları çevre yönetimi hizmeti alımı sözleşmesinin iptal edilmesi durumunda; bu tarihlerden itibaren en geç 30 gün içinde başka bir personel istihdam etmek, çevre yönetim birimi kurmak veya çevre danışmanlık firmasından yeni bir çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ile Ek-1 ve Ek-2 listeleri mevzuat linki için tıklayınız.

 

Çevre Danışmanlık Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler:

 • ♦ Uygunluk ve Muafiyet (Çevre İzni Kapsamdışı) Yazıları Alınması
   
 • Geçici Faaliyet Belgesi Alınması
   
 • ♦ Çevre İzin Lisansı Alınması/Yenilenmesi
   
 • ♦ Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği kapsamında değerlendirme yazısı başvuruları
   
 • ♦ Deşarj İzin Belgesi (DİB) / Gayrısıhhi Müessese Ruhsat Görüşü (GSMR) / Kanal Bağlantı Yazısı Alınması
   
 • ♦ Atık Yönetimi / Endüstriyel Atık Yönetim Planı Hazırlanması, Onay Başvurusu
   
 • ♦ Denetime Tâbi Olan ve Olmayan Tesislerin Her Tür Faaliyetlerinin Çevre Mevzuatına Göre Değerlendirilmesi ve Kontrolü
   
 • ♦ Güncel Çevre Mevzuat takibi
   
 • ♦ İç Tetkik Raporu Hazırlanması ve Çevre Eğitimlerinin Yapılması
   
 • ♦ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Yapılan Denetimlerde Firmaya Refakat
   
 • ♦ Çevre Mevzuatı Kapsamında Belirli Periyotlarla yapılması gerekli beyanlar:

- Piyasaya Sürülen Ambalajların Beyanı

- Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Beyanı

- Tıbbi Atık Beyanı

- Atık Yağ Beyanı

- Jeneratör Beyanı

- Elektrikli ve Elektronik Eşya Beyanı

- Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Kapsamında Gerekli Beyanlar

- Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Yönetmeliği Kapsamında Gerekli Beyanlar