ÇED Çalışmaları

ÇED Çalışmaları

25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği'nin →EK-1 bölümünü ilgilendiren projeler için ÇED raporu alınması zorunludur. →Proje EK-2 bölümüne ait ise proje tanıtım dosyası istenmektedir. →Ek listelerinde bulunmayan firmalar ise ÇED Kapsamdışı görüşü almaktadır.

 

İlgili belgelerin yasal mevzuatlara göre hazırlanması yetkili Çevre Danışmanlık firmaları tarafından düzenli şekilde yapılmaktadır. Proje sahiplerinin çevre danışmanlık firmalarıyla birlikte ÇED sürecini yürütmeleri hata payını minimize etmektedir.
 ÇED yönetmeliğine tabi bazı tesisler:

 • Demir ve çeliğin ergitilmesi ile ilgili tesisler
 • Organik ve İnorganik kimyasalların üretimi ve  gübrelerin üretiminin olduğu tesisler
 • Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin üretildiği tesisler
 • Yat limanları
 • Tehlikeli ve özel İşleme tabi atıkların depolandığı, yakıldığı, geri kazanıldığı tesisler
 • Kümes hayvanları ve domuzun yetiştirildiği tesisler
 • Madencilik projeleri
 • Kırma-eleme-yıkama tesisleri
 • Pil ve akü üretim tesisleri
 • Cam, cam elyafı veya taş yünü üretim tesisleri
 • Lastik üretim tesisleri
 • Toplu halde projelendirilen konutlar
 • Boru üretimi yapan tesisler,
 • Metal tozu üreten veya işleyen tesisler
 • Lastik kaplama tesisleri
 • Her çeşit kâğıt üretim tesisleri
 • Selüloz işleme tesisleri
 • Klinker öğütme tesisleri
 • Su ürünleri işleme tesisler
 • Süt işleme tesisleri
 • Rendering tesisleri.
 • Havaalanları
 • Su depolama tesisleri
 • Derin deniz deşarjı projeleri
 • Eğitim kampüsleri
 • Kireç fabrikaları ve/veya alçı fabrikaları
 • Petrokok, kömür ve diğer katı yakıtların depolama, sınıflama ve ambalajlama tesisleri

Mevzuat linki: Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği