Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik

GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİK yayınlandı

Firmalara 2020 yılı yeni yükümlülükler getirdi.Detaylar aşağıda yer almaktadır.

 

İlk yayın linki; 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M4-4.htm

Revize hali de aşağıdadır.

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.31386&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=geri%20kazanım