İnşaat

İnşaat Mevzuatı

 

 1. T. Ticaret Kanunu,
 2. Borçlar Kanunu,
 3. Tüm Vergi Yasaları,
 4. İmar Kanunu,
 5. Kamu İhale Yasası,
 6. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
 7. İş ve Sosyal Sigortalar Kanunu,
 8. Kıyı Kanunu,
 9. Yapı Denetim Hakkında Kanun,
 10. Kat Mülkiyeti Kanunu,
 11. Yapı İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,
 12. Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği,
 13. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği,
 14. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği,
 15. İş Sağlığı ve Gürültü Yönetmeliği,
 16. Deprem Yönetmeliği,
 17. Tip İmar Yönetmeliği,
 18. Sığınak Yönetmeliği,
 19. Kontrol Yönetmeliği