Atıksu Arıtma Tesisi Danışmanlığı / Mesul Müdürlük

Atıksu Arıtma Tesisi Danışmanlığı / Mesul Müdürlük

Evsel kaynaklı atıksuyu ve proses kaynaklı endüstriyel atık suyu bulunan konut, site, organize sanayi bölgeleri, sanayi kuruluşlarının vb. atıksularını gerek alıcı ortam gerekse alt yapı sistemlerine vermeden önce deşarj limitlerini sağlamak amacıyla atıksu arıtma tesisi kurması zorunludur.

İşletmelerin, bünyelerinde yer alan atıksu arıtma tesislerinin Çevre Kanunu ve diğer yönetmelikler çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmesi için iç izleme amacıyla danışmanlık hizmeti alması doğru bir uygulamadır.

Atıksu arıtma tesisi danışmanlığı kapsamında firmamız;

  • ♦ İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği Madde 7* kapsamında sorumlu teknik personel istihdam edilmesi,
  • ♦ Deşarj İzin Belgesi (DİB) alınması için gerekli iş/ işlemlerin yapılması,
  • ♦ İşletme bünyesindeki sorumlu personele arıtma ve işletilmesi konusunda eğitim verilmesi,
  • ♦ Atıksu arıtma tesisinin kontrolünün yapılması,
  • ♦ Analiz sonuçlarının  firma yetkililerine raporlanması,
  • ♦ Raporlama sonucunda tesisin daha verimli çalışması için yapılması gereken revizyonlar ve/veya iyileştirmeler hakkında bilgi verilmesi konularında hizmet vermektedir.

İstanbul Arıtım, uzman ve deneyimli personeli ile işletmelere arıtma tesisi projelendirme, arıtma tesisi kurulumu ve işletilmesi konularında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

 

*: İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ
Sorumlu teknik personel çalıştırma mecburiyeti

MADDE 7 - (1) Önemli kirletici kaynak olan işletme, ön arıtma tesisinden sorumlu olmak üzere atıksu arıtma konusunda gerekli eğitimleri almış en az önlisans mezunu bir kişiyi sorumlu teknik personel olarak bulundurmak mecburiyetindedir.