Sıfır Atık

Sıfır Atık

Gelin birlikte Sıfır Atık Sistemini kuralım, yarının sahibi çocuklarımıza ve doğamıza sahip çıkalım.

Sürekli tüketiyoruz, insan nüfusu sürekli artıyor bu da sürekli atık demek.

Atıklar hayatımızın her alanında, her yerde… İnsanoğlu, doğumundan yetişkin hale gelip , yaşamının sonlandığı zamana kadar sürekli atık çıkartıyor gündelik hayatta çıkardıklarımızla da bitmiyor .Bir de çalışma ortamında  çıkan  atıklar var bunlar  bu atıklar ister ofis ortamında çalışalım,istersek  sanayi kuruluşlarında üretim esnasında çıkan atıklar  olsun bunlar yaşadığımız ortam,soluduğumuz hava,su kaynaklarımız ve yaşam alanlarımızı tehdit ediyor.

Sıfır atık kavramı bu yüzden önemli;Sıfır Atık Yönetmeliği 12 Temmuz 2019’da yürürlüğe girmekle beraber yürürlüğe girmeden uzun zaman gündemi meşgul etti.

Bu yönetmelikle hayatın her alanında ilk etapta ;

Kamu kurum ve kuruluşlarından  başlamak üzere,Sıfır Atık Yönetmeliği’nde   EK 1 Uygulama Takvimi’nde belirlenen tarihler için sektöre göre firmaların( organize sanayi bölgeleri,havalimanları,limanlar,iş merkezi ve ticari plazalar,AVM’ler,sanayi tesisleri,eğitim kuruluşları,sağlık kuruluşları ,akaryakıt istasyonları..vb ) sisteme geçişleri için son tarihler belirlendi.

Sıfır atık uygulamasına geçecek firmalar;öncelikle atıkların oluşumunu azaltmak,ayrı toplamakla yükümlü,sonrasında yapılacak eğitim, alışkanlıkların değiştirilmesiyle de sisteme adaptasyon ile  çalışan ,işleyen bir Sıfır Atık sistemi  öngörülüyor.

Atık depolama alanları ülkemizde ve dünyada giderek azalıyor ve ülkeler için bu başlı başına bir dert,o yüzden çıkan atıkların  tüketim alışkanlıklarımızın değişerek dayanıklı,yeniden kullanıma uygun mümkün mertebe geri dönüştürülebilir malzemeden olması  sağlanmalıdır.

Sıfır Atık Kurulum Aşamaları

  • Proje ekibi oluşturulması
  • Durum tespiti
  • Planlama
  • İhtiyaçların belirlenmesi/tedariği
  • Eğitim
  • Bilinçlendirme
  • Uygulama
  • Raporlama

Sıfır Atık Yönetmeliği ‘nde

a) Kaynakların etkin kullanımı için amacıyla dayanıklı, tamiri mümkün, yeniden kullanılabilir ve iyileştirilebilir ürünlerin tasarlanması, üretilmesi ve kullanılması

b) Tek kullanımlık/kullan at ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünlerin imali/kullanımı

c) Ürün için gerekli güvenlik ve sağlık düzeyini sağlamaya yeterli olandan fazla hacim ve ağırlıkta ambalaj kullanılmaması

d) Gıda atıklarının oluşumunun önlenmesi için  üretim, tedarik  ve kullanımı boyunca ilgili taraflarca gerekli önlemlerin alınması ve gıda atığı önleme planlarının hazırlanması

e) Gıda bağışı ve insani tüketim için gıdaların yeniden dağıtımlarını teşvik eden uygulamaların tercih edilmesi, gıdaların hayvan yeminde kullanılması veya işlenerek gıda dışı ürünlere dönüştürülmesi yerine öncelikli olarak insani tüketim amacıyla kullanımını sağlayacak tedbirlerin alınması esastır.

f) Ürünlerde ve malzemelerde tehlikeli madde kullanımının azaltacak önlemlerin alınması.

g) Özellikle yeniden kullanıma veya geri dönüşüme uygun olmayan atıkların oluşumunun azaltılması